Procuro acomodar els honoraris a la situació econòmica personal o familiar de qui ve a consultar, no sobrepassant en cap cas, els honoraris orientatius aconsellats pel Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Des de gener de 2017 col.laboro amb la campanya del Carnet Jove