Pau Martínez Farrero

Doctor en psicologia i psicòleg clínic especialista

Col·legiat 4921

Psicoterapeuta reconegut per la EFPA

Diagnòstic clínic i tractament psicoterapèutic

C/Tiro 6

Passeig Vall d’Hebron // Avinguda Jordà

08035 BARCELONA

 Tl. 610-652-655

MÉS DE 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT