Carrer Tiro 6

(Passeig Vall d’Hebron / Avinguda Jordà)  

08035 BARCELONA

Tl. 610 652 655            

Si desitges més informació pots enviar-me un missatge a paumartinez@copc.cat